Fonduri Europene

29.08.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă privind închiderea proiectului

„Diversificarea activității SC TECHNOWOOD SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente necesare activității inovative de operațiuni mecanică generală”

TECHNOWOOD SRL cu sediul în Municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 11, ap. 4, cam. 2, jud. Brașov, anunță finalizarea, la data de 31.08.2018, a implementării proiectului „Diversificarea activității SC TECHNOWOOD SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente necesare activității inovative de operațiuni mecanică generala”, cod SMIS 104513, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management a Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Titlul proiectului: „Diversificarea activității SC TECHNOWOOD SRL prin achiziția unor utilaje și echipamente necesare activității inovative de operațiuni mecanică generală”

Numele beneficiarului: TECHNOWOOD SRL 

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Valoarea totală a proiectului: 1.391.034,71 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 894.375,67 lei

Obiectivul general al proiectului are în vedere consolidarea poziției pe piață într-un  domeniu  complet nou accesat, dezvoltarea, modernizarea şi creşterea competitivităţii sectorului nou de operațiuni de mecanică generală (Operațiuni de ascuțire și sudare diverse piese din metal pentru terți – dinți la pânze panglică, cuțite plane, plăcuțe amovibile, carbură solidă, scule cu coadă și alezaj) al SC TECHNOWOOD SRL, creşterea sustenabilă a competitivităţii  mediului de afaceri local, regional şi naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea și menținerea numărului mediu de angajați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2015 până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului cu 5 persoane
  2. Dezvoltarea TECHNOWOOD SRL prin crearea unei capacități noi de lucru – operațiuni de mecanică generală ca urmare a folosirii de utilaje și echipamente performante
  3. Creșterea competitivității pe piața locală, regională și națională prin achiziția de active corporale ce înglobează tehnologii noi
  4. Asigurarea egalității de șanse și tratamentul egal între angajații societății prin respectarea legislației cu privire la egalitatea de șanse și tratamentul egal

Rezultate obținute: Dotarea cu utilaje și echipamente performante, dezvoltarea și diversificarea activității societății, creșterea competitivității pe piața de profil, asigurarea respectării egalității de șanse

Indicator proiect realizat: Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați  – 5 posturi noi

Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri și de crearea a 5 noi locuri de muncă

Perioada de implementare: 01.07.2016 – 31.08.2018

Date de contact beneficiar:

(Municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 11, ap. 4, cam. 2, jud. Brașov, Telefon: 0728822292; Fax: 0268412000; Adresă e-mail: office@technowood.ro )

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.